Kvalitet

 

 

Med ett professionellt bemötande och ett helhjärtat engagemang ska vi uppfylla våra kunders krav, förväntningar och behov genom att leverera tjänster och produkter av hög kvalitet, i rätt tid och till rätt pris.

 

Vi skall tillhandahålla kvalificerad och motiverad personal med flexibilitet.
Kvalitet är vårt främsta konkurrensmedel och med denna grundtanke skapar vi trygghet och förtroende i vår kundkrets vilket leder till långvariga relationer.

 

Ett kontinuerligt kvalitetsarbete skall vara en naturlig del i det vardagliga arbetet för ledning som personal, för att vi skall kunna fortsätta utvecklas på ett hållbart vis.

 

Vår personal bär ID06 för att sträva mot en sund och säker byggbransch.

 

Vi är har behörighet BKR – Byggkeramikrådet för att säkerställa högsta kvalitet vid utförande av tätskikt och våtrum.